BIK - Tomasz Gutowski

Dane wykorzystywane do naliczenia scoringu BIK (Biura Informacji Kredytowej)

Ocena scorignowa jest liczbą, która pokazuje ryzyko kredytowe klienta względem innych kredytobiorców.

Jest ona obliczona na dany moment, na podstawie informacji opisujących klienta lub jego rachunki.

Do wyliczenia oceny punktowej wykorzystywane są dane:
– Czynnych rachunkach kredytowych osoby
– Zamkniętych rachunkach kredytowych osoby, gdy:
1. Osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (dotyczy rachunków
poprawnie obsługiwanych)
2. Został dopełniony obowiązek informacyjny (dotyczy rachunków
niespłaconych lub z opóźnieniem powyżej 60 dni)
– Zapytaniach kredytowych z ostatnich 12 miesięcy

Ilosc zapytań z zewnątrz ma wpływ na BIK, wiec zapytaj sam i uprość sobie procedurę oraz dowiedz się jak jesteś postrzegany w bazie BIK.

Sprawdź się w BIK